RUSKO - RUSSIA
ROSSIA - Samara
NESTLÉ v Samaře vyrábí čokoládové tabulky se značkou ROSSIA a NESTLÉ a čokoládové tyčinky Nuts a Šok.
NESTLÉ manufactures in Samara  chocolate tablets with brand ROSSIA and NESTLÉ and chocolate bars Nuts and Shock.


2011 2011 2011 2012 2012
2013 2013 2013 2013 2013
2014 2014 2014 2014 2014
2014 2015 2015 2015 2015

2015 2016 2016 2016 2016
2017 2017 2017 2017 2017
2017 2017 2018 2018 2018ROSSIA V.
HOME