RUSKO - RUSSIA
ROSSIA - Samara
Čokoládové obaly z čokolád Rossia od roku 2017 do současnosti.
Chocolate wrappers from chocolate tablets Rossia since 2017 till now.


2017 2017 2017 2017 2017
2017 2018 2018 2018 2018
2018 2018 2019 2019 2019
2019 2019 2019 2020 2020

ROSSIA VI.
HOME