RUSKO - RUSSIA
ROSSIA - Samara
NESTLÉ v Samaře vyrábí čokoládové tabulky se značkou ROSSIA a NESTLÉ a čokoládové tyčinky Nuts a Šok.
NESTLÉ manufactures in Samara  chocolate tablets with brand ROSSIA and NESTLÉ and chocolate bars Nuts and Shock.


2005
2006
2007
2007
2007
2008 2008
2008
2008
2008
2008 2009 2008 2009 2010
2010 2010 2011

ROSSIA IV.
HOME