RUSKO - RUSSIA
ROSSIA - Samara
Firma ROSSIA se v devadesátých letech spojila s další samarskou cukrovinkářskou firmou KONDITER a roku 1995 ji zakoupila firma NESTLÉ
Firma NESTLÉ též převzala další ruské cukrovinkářské firmy  KAMSKAYA v Permu a ALTAJ v Barnaulu roku 1998.
ROSSIA merged with other Samara company KONDITER in 1990´s. ROSSIA factory was acquired by NESTLÉ in 1995.  
NESTLÉ also acquired confectionery factories KAMSKAYA in Perm and ALTAY in Barnaul in 1998.

 
 

1992
1993
1994 1995 1995
1995
1997
1996
1998
1999
1998
1998
1999
1998
2000
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
2000
2000
2000

 
ROSSIA II.
HOME