RUSKO - RUSSIA
ROSSIA - Samara
NESTLÉ v Samaře vyrábí čokoládové tabulky se značkou ROSSIA a NESTLÉ a čokoládové tyčinky Nuts a Šok.
NESTLÉ manufactures in Samara  chocolate tablets with brand ROSSIA and NESTLÉ and chocolate bars Nuts and Shock.

 
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

2001
2002
2002
2003 2002
2002
2002
2003
2003 2003

2003 2003
2004
2004 2004
2004


ROSSIA III.
HOME