RUSKO - RUSSIA
ROSSIA - Samara
NESTLÉ v Samaře vyrábí čokoládové tabulky se značkou ROSSIA a NESTLÉ a čokoládové tyčinky Nuts a Šok.
NESTLÉ manufactures in Samara  chocolate tablets with brand ROSSIA and NESTLÉ and chocolate bars Nuts and Shock.

1998
1998
1998
 1998
1998

2000
2000
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2008
2008
2008 2009 2009
2010 2011 2012 2013 2013
2013 2014 2016 2016 2016

2017 2017 2018 2019 2019
2020

ROSSIA VII.
HOME