BĚLORUSKO - BELARUS
SPARTAK - Gomel
Firma SPARTAK vyrábí od roku 2009 také čokoládu značky Melanie.
Company SPARTAK launched chocolate brand Melanie in 2009. 


2006
2006
2006
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
     
2009
2011  2011 2011  2012

2012 2012  2012  2013  2013

2013 2013 2013 2013 2013
2013 2013 2013


   
 2014 2014  2014 2014  2014
2015 2015 2015 2015  2016
2016 2016 2016 2016 2016
2017 2017 2017


BELARUS - SPARTAK I.
HOME