BĚLORUSKO - BELARUS
SPARTAK - Gomel
Firma SPARTAK vyrábí od roku 2009 také čokoládu značky Melanie.
Company SPARTAK launched chocolate brand Melanie in 2009. 


   
 2014 2014  2014 2014  2014
2015 2015 2015 2015  2016
2016 2016 2016 2016 2016
2017 2017 2017 2017 2017
2018 2018 2018 2019 2019
2019 2019


BELARUS - SPARTAK II.
HOME