RUMUNSKO - ROMANIA
EXCELENT - Bucuresti
Firma EXCELENT vznikla z čokoládovny Bucuresti v roce 1991. Firma používá značky Excelenta a Laura pro tabulkové čokolády a značku Vis pro čokoládové tyčinky.
Roku 2004 se firma EXCELENT spojila s temešvárskou čokoládovnou KANDIA, čímž vznikla firma KANDIA - EXCELENT.
Bucuresti Sweets factory was transformed into EXCELENT in 1991. Excelenta and Laura were brands of chocolate bars, Vis was brand of chocolate candy bars.
In 2004 EXCELENT merged with company KANDIA from Timisoara and created KANDIA - EXCELENT.

 
1998
1992
1993
1994
1994
1995
1994
1995
1997 1998
2002
2002
about 2000
about 2000
about 2000
about 2000
about 2000
about 2002
about 2002
about 2002
       
2004

   

 
 
ROMANIA - BUCURESTI II.
HOME