USA - USA 
Frederick Schilling založil firmu DAGOBA Organic Chocolate company roku 2000 a prodal ji firmě Hershey v roce 2006.
Firma SCHARFFEN BERGER Chocolate Maker byla založena dlouholetými přáteli Robertem Steinbergem a Johnem Scharffenbergerem, aby vyráběla čokoládu vysoké kvality z nejlepších bobů, roku 1997. Firmu Scharffenberger vlastní od roku 2005 Hershey.
Frederick Schilling founded DAGOBA Organic Chocolate company in 2000 and sold it to Hesrhey in 2006.
SCHARFFEN BERGER Chocolate Maker was founded by long-time friends Robert Steinberg and John Scharffenberger to produce chocolate of the highest quality from the finest cacao beans in 1997. Scharffenberger was acquired by Hershey in 2005.


    
DAGOBA Organic Chocolate - Boulder
2001
DAGOBA Organic Chocolate - Ashland
2005
DAGOBA Organic Chocolate - Ashland
2006
SCHARFFEN BERGER - Berkeley
2000
SCHARFFEN BERGER - Berkeley
2005
SCHARFFEN BERGER - Berkeley
2005
SCHARFFEN BERGER - Berkeley
2006
SCHARFFEN BERGER - Robinson
2013
SCHARFFEN BERGER - Robinson
2013


USA VIII.
HOME