USA - USA 
NESTLÉ USA  - Glendale
Firma NESTLÉ zahájila výrobu čokolády v městě Fulton roku 1909. Čokoládová tabulka Crunch se na trhu objevila roku 1937.
Curtiss Candy Company vyráběla od 20. let tyčinku Baby Ruth a roku 1963 byla převzata firmou Standard Brands. Firma NESTLÉ koupila značku Baby Ruth roku 1990.
NESTLÉ started production of chocolate in Fulton in 1909. Chocolate bar Crunch was introduced in 1937.
Curtiss Candy Company produced candy bar Baby Ruth since 1920´s and in 1963 was acquired by Standard Brands. NESTLÉ bought brand Baby Ruth in 1990.


 

CURTISS Candy - Chicago
40´s ?
CURTISS Candy - Chicago
50´s ?
WARD JOHNSON - Milwaukee
late 70´s
PETER CAILLER KOHLER Swiss Chocolates - Fulton
1940
PETER CAILLER KOHLER Swiss Chocolates - Fulton
about 1940
PETER CAILLER KOHLER Swiss Chocolates - Fulton
about 1943
PETER CAILLER KOHLER Swiss Chocolates - Fulton
40´s -50´s
PETER CAILLER KOHLER Swiss Chocolates - Fulton
1945
PETER CAILLER KOHLER Swiss Chocolates - Fulton
40´s -50´s
PETER CAILLER KOHLER Swiss Chocolates - Fulton
40´s -50´s
     
PETER CAILLER KOHLER Swiss Chocolates - Fulton
40´s -50´s
PETER CAILLER KOHLER Swiss Chocolates - Fulton
40´s -50´s
     

 
NECCO
HOME
NESTLÉ II.