USA - USA 
MARS Chocolate Norh America - Hackettstown
Frank a Ethel Mars postavili svou továrnu na cukrovinky v městě Tacoma. První tyčinka Milky Way byla vyrobena roku 1923. Nová továrna firmy MARS byla otevřena roku 1929 v Chicagu. 
Čokoládové obaly ze Snickers a Milky Way od roku 2012
.
Frank and Ethel Mars build a candy company in Tacoma. First Milky Way bars was created in 1923. New plant of MARS was opened in 1929 in Chicago. 
Chocolate wrappers from Snickers and Milky Way since 2012
.


2012 2012 2012 2014 2014
2014 2014 2015 2015 2015
2015 2016 2016 2016 2017
2017 2017 2018 2018 MARS WRINGLEY Confectionery US - Hackettstown
2018
MARS WRINGLEY Confectionery US - Hackettstown
2018
MARS WRINGLEY Confectionery US - Hackettstown
2018
MARS WRINGLEY Confectionery US - Hackettstown
2019
MARS WRINGLEY Confectionery US - Hackettstown
2019
MARS WRINGLEY Confectionery US - Hackettstown
2019
MARS WRINGLEY Confectionery US - Hackettstown
2019
MARS WRINGLEY Confectionery US - Hackettstown
2019
MARS WRINGLEY Confectionery US - Hackettstown
2019
MARS WRINGLEY Confectionery US - Hackettstown
2020
MARS WRINGLEY Confectionery US - Hackettstown
2020


MARS I.
HOME