ŠVÝCARSKO - SWITZERLAND
ORIGINAL BEANS  (the Netherlands)
Holandská společnost ORIGINAL BEANS se specializuje na výběr vzácných kakaových bobů, ze kterých si nechává ve švýcarské čokoládovně vyrábět čokoládové tabulky Original Beans.
Dutch company ORIGINAL BEANS specializes in selecting rare cococa beans from which chocolate bars Original Beans are made in swiss chocolate factory.

2012 2013 2013 2014 2015
2016 2017 2017 2017 2018
2018 2019

CAILLER IX.
HOME