ŠVÝCARSKO - SWITZERLAND
Chocolat FREY - Buchs
Firma Koetsier dováží švýcarskou čokoládu firmy Frey do Nizozemí pod značkou Swiss.
Koetsier company imports swiss chocolate Frey to the Netherlands under brand Swiss.


1998 2001 2002 2003 2006
2006 2006 2007 2007 2007
2008 2008 2008 2009 2010


FREY XXVI.
HOME