ŠVÝCARSKO - SWITZERLAND
Chocolats CAMILLE BLOCH - Courtelary
Roku 2003 bylo představeno nové logo, které pomohlo sjednotit vzhled čokoládových tabulek Camille Bloch.
Čokolády Truffes byly uvedeny na trh roku 2004 a o rok později vyvinula firma Bloch čokoládové tabulky Mousse.
New logo, which helped to unite the layout of Camile Bloch chocolate bars, was designed in 2003.
Chocolates Truffes were launched in 2004 and mousse chocolate bars in 2005.

 
2004
2004
2003
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008
 
 
 
2008
2009
 2010
2010 2012 
     
2013 2014  2015  2015  2017
2017 2017 2018 2019 2019
2019 2019 2019 2020

 
CAMILLE BLOCH III.
HOME