ŠVÝCARSKO - SWITZERLAND
Chocolat ALPROSE - Caslano/Lugano
Alprose také vyráběla (či snad stále vyrábí) čokolády značky Prestige. Čokoládové tabulky se slavným zpěvákem Michaelem Jacksonem vyráběla firma Alprose na počátku devadesátých let. 
Alprose produced (maybe still produces?) chocolates Prestige. Chocolate bars with famous popsinger Michael Jackson were made by Alprose in about 1990.


1990 1991 1992 1992 1993

1993 1995 1996 1997 1992
1998
1998
1998
2000 2001
2001 2005 1992 1992 1999


ALPROSE III.
HOME