ŠPANĚLSKO - SPAIN
Chocolates TRAPA - San Isidro de Duenas
Mniši z kláštera řádu trapistů v Palencii založili čokoládovnu roku 1891. Řád prodal čokoládovnu i s recepty roku 1960 a roku 1961 byla založena firma Chocolates Trapa.
Značka Trapa dnes patří do potravinářské skupiny Dhul.
Trapa vlastní též místní značky Viso, Sabú (Galície) a značku Plin.
Monks from Trappist Monastery in Palencia set up chocolate factory in 1891. They sold factory with recipes in 1960 and in 1964 company Chocolates Trapa was founded.
Brand Trapa now belongs to group Dhul.
Trapa owns also regional brands Viso, Sabú (Galicia) and Plin.

 
about 1970
70´s
70´s
80´s
80´s
80´s
1991
1993
   
1995
1996
1997
1997
1996
1996
1996
1997
1998
2000
 
 
about 2005
Comercial LORAINE - San Isidro de Duenas
2007
2008
 
EUROPRALINE - San Isidro de Duenas
2015
EUROPRALINE - San Isidro de Duenas
2015
EUROPRALINE - San Isidro de Duenas
2015
EUROPRALINE - San Isidro de Duenas
2018
   
Industrias HERMINIA - Gijon
1992
INTERCAO - Vigo
1998
INTERCAO - Vigo
1998
   

 
TORRAS
HOME