ŠPANĚLSKO - SPAIN
HUESO - Ateca 
Jese María HUESO založil čokoládovnu v městě Ateca roku 1862. Firma se propracovala mezi nejvýznamější výrobce čokolády ve Španělsku, ale roku 1989 byla převzata anglickou firmou Cadbury. Tabulky se už nevyrábí, firma se specializuje na tyčinky a sušenky.
Jose María HUESO founded chocolate factory in Ateca in 1862. HUESO was acquired by Cadbury in 1989.

 

60´s
60´s
about 1970
about 1970
about 1970
early 70´s
70´s
70´s
1985
1991
     
1991
 1993      

 
ELGORRIAGA
HOME