VELKÁ BRITÁNIE - GREAT BRITAIN
NESTLÉ - York, Croydon
Obaly od čokolád NESTLÉ z 80. a první poloviny 90. let. NESTLÉ převzalo úspěšné značky firmy Rowntree Aero Kit Kat či Rolo.
NESTLÉ chocolate wrappers from 80´s to mid 90´s. NESTLÉ overtook successful Rowntree brands Aero, Kit Kat or Rolo.

 

1985
about 1985
1988
80´s
about 1990
1988 about 1990 about 1990 1987
late 80´s
1988 1988 late 80´s
late 80´s
1994

early 80´s 1983 1986
1986
1989
1993
1994
1994
1994 1998

 
NESTLÉ II.
HOME