FINSKO - FINLAND
FAZER - Vantaa, Helsinki
Čokoládové obaly Fazer od roku 2013 z čokolád Fazer, Geisha, Karl Fazer Travel, Fazerina or Fazermint.
Chocolate wrappers Fazer since 2013 from chocolates Fazer, Geisha, Karl Fazer Travel, Fazerina or Fazermint.


 
 2013  2013  2013  2013 2014
   
 2014  2014  2014 2014 2015
2015 2016 2016 2016 2016
2016 2017 2017 2017 2017
2017 2017 2017 2018 2018

2018 2018 2018 2019 2019
2019 2019 2019 2019 2019


FAZER III.
HOME