VELKÁ BRITÁNIE - GREAT BRITAIN
MONDELEZ UK (CADBURY) - Birmingham
V roce 2013 se firma Kraft Foods přejmenovala na Mondelez.
Pod značkou Cadbury se dnes vyrábí také čokolády se sušenkami koncernu Mondelez - Dairy Milk Oreo, Dairy Milk  Chips Ahoy, Dairy Milk Lu, Dairy Milk Ritz.

Dnes se pouze část čokolád Cadbury pro britský trh vyrábí přímo ve Velké Británii.
Větší část výrobků pod značkou Cadbury se dováží z evropských výrobních závodů firmy Mondelez ve Francii, Belgii, Německu, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Rakousku.
Kraft Foods renamed Mondelez in 2013.
Cadbury launched new chocolate bars with Mondelez products as Dairy Milk Oreo, Dairy Milk Chips Ahoy, Dairy Milk Lu, Dairy Milk Ritz.
These days only part of Cadbury chocolates for british market are produced in Great Britain. Most of Cadbury products are imported from other Mondelez european manufacturing plants in France, Belgium, Germany, Poland, Slovakia, Hungary, Austria.

2014 2014 2014 2014 2014
2014 2014 2014 2014 2014
2014 2014 2014 2015 2015
2015 2015 2015 2015 2015
2015 2016 2016 2017 2017

2017 2017 2017 2017 2017

FRY
HOME