VELKÁ BRITÁNIE - GREAT BRITAIN
J. LYONS & Company - London
Pekárna J. LYONS byla založena roku 1888. Firma Lyons byla pohlcena společností Allied breweries roku 1978. Firma Lyons vyráběla okrajově i čokoládu.
Firma Fuller Cakes byla založena roku 1889. Po první světové válce začala také s výrobou čokolády. Fuller převzal firmu Clifon Chocolates roku 1959.
Firma Fullers se stala společně se slavnou značkou Joseph Terry & Sons součástí Forte . Od roku 1964 se čokoláda a cukrovinky značky Fullers vyráběly v továrně Terry v Yorku.
Švýcar Christian KUNZLE začal s výrobou koláčů ve dvacátých letech. Firma Kunzle se spojila s Fullers v roce 1964. Firma Lyons převzala pekařskou výrobu Fullers/Kunzle roku 1968.
Bakery J. LYONS was established in 1888. Lyons was acquired by Allied breweries in 1978. Company LYONS also produced chocolates marginally.
Fuller Cakes was established in 1889. Production of chocolates started after WWI. Fuller acquired Cliftons Chocolates in 1959.
Fullers became part of Forte Group together with famous chocolate firm Joseph Terry & Sons. Chocolate and confectionery production of Fullers moved to Terry factory in York in 1964.
Swiss Christian KUNZLE started production of cakes in early 1920´s. Company was acquired by Fuller´s in 1964. Lyons acquired Fullers/Kunzle bakery bussiness in 1968.J. LYONS & Company  - London
50´s
ROLLS Confectionery - Greenford
60´s
CLIFTONS Chocolates - Manchester
50´s
FULLER´S - London
50´s
FULLER´S - London
50´s

FULLER´S - London
about 1960
FULLER´S - London
about 1960
FULLER´S - London
about 1960
FULLER´S - York
about 1965
FULLER´S - Birmingham
1968
KUNZLE - Birmingham
40´s - 50´s
KUNZLE - Birmingham
50´s
MAISON LYONS - London
1962


Charles BOND
HOME