RUSKO - RUSSIA
MONDELEZ Rus - Pokrov
Čokoládové obaly ruského Mondelezu od roku 2018 do současnosti.
V čokoládovně v městě Pokrov vyrábí čokolády značek Alpen Gold, Vozdušnij.
Chocolate wrappers from russian Mondelez since 2018 till now.
Mondelez manufactures chocolate bars Alpen Gold, Vozdushnyi in Russia.2018 2018 2018 2018 2018
2018 2019 2019 2019 2020
2020 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020


MONDELEZ RUS I
HOME