RAKOUSKO - AUSTRIA
Victor SCHMIDT & Sohn - Wien
Victor SCHMIDT vyráběl čokoládu ve Vídni od roku 1858.
Firma SCHMIDT byla převzata švýcarským koncernem NESTLÉ roku 1995.
Firma MANNER koupila firmu Victor SCHMIDT se značkami Ildefonso a Heller od Nestlé roku 2000.
Victor SCHMIDT started chocolate production in Vienna in 1858.
SCHMIDT was acquired by NESTLÉ in 1995.
MANNER bought company Victor SCHMIDT with brands Ildefonso and Heller from Nestlé in 2000.

 


about 1960
about 1960
about 1960
about 1960
60´s

60´s 60´s
60´s
60´s
60´s
70´s 70´s
70´s
70´s
1975
70´s 1983
70´s
80´s
Victor SCHMIDT - Tulln
1993

 
CASALI
HOME