POLSKO - POLAND
KAUFLAND
Čokoládové obaly z čokoládových tabulek Katy vyrobených Eurovitou pro obchody Kaufland.
Chocolate wrappers from chocolate bars Katy made by Eurovita for Kaufland stores.


2008 2009 2009 2009 2009
2009 2009 2009 2010 2011
2011 2012 2012 2012 2012
       
2012  2015      


EUROVITA
HOME