POLSKO - POLAND
MILLANO - Przezmierowo
Čokoládové obaly z čokolád Amelia vyrobených čokoládovnou Millano.
Chocolate wrappers from chocolates Amelia made by MILLANO.

2004
2006
2008
2008 2009

2010 2010 2012 2013 2013
2013 2013 2013 2013 2014
2014 2014 2014 2015 2016
2017 2018

MILLANO VI.
HOME