POLSKO - POLAND
KRAFT Foods Polska - Jankowice
Polské čokoládovny firmy Kraft Foods vyrábí od roku 2005 také část sortimentu slovenského Figara - bublinkové čokolády Sladká Vášeň, plněné čokolády Figaro. V polsku se vyrábí i některé čokolády Poiana pro Rumunsko a Cadbury pro Velkou Británii a Kanadu.
Some chocolates Figaro are made in Poland since 2005 - aerated chocolates Figaro Sladká Vášeň, filled chocolate bars. Also some chocolates Poiana for Romania and Cadbury for United Kingdom and Canada are made in Poland.


2005
 2005
 2006
2007
2008
2008
 2008
 2008
2009 2009
2009
2009
2009
2010 2010
 2010 2011 2011 2011 2011
2011  2011 2012 2012 2012

2012 2013 2013 MONDELEZ
2014
MONDELEZ
2016
MONDELEZ
2016
MONDELEZ
2019
MONDELEZ
2019


KRAFT III.
HOME