POLSKO - POLAND
GOPLANA - Poznan
Roku 1994 se strategickým parterem Goplany stala nadnárodní potravinářská společnost NESTLÉ. 
NESTLÉ became strategic partner of GOPLANA in 1994. 

 
1987
1991
1990
1990
1990
1988
1989
1991
1991
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1994
1993
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996

 
GOPLANA II.
HOME