NIZOZEMÍ - the NETHERLANDS
Koninklijke VERKADE - Zaandam
Vzhled čokoládových obalů Verkade od roku 1997 do současnosti.
Layout of chocolate wrappers Verkade from 1997 till now.

 
1997
1998
1998
1998
1998
1999
2000
2000
2000
2001
2003
2003
2004
2004
2004
2006
2006
2006
2007
2009
       
2009
2010  2011  2011  2011
     
2011  2013 2015  2015 2015 
2019

 
VERKADE II.
HOME