NIZOZEMÍ - the NETHERLANDS
CHOCOLATE MAKERS - Amsterdam
Enver Loke a Rodney Nikkels založili čokoládovnu CHOCOLATE MAKERS v Amsterdamu roku 2011.
Vyrábí čokoládové tabulky z kakaových bobů Peru, Dominikánské republiky a Konga - Awajún, Tres Hombres a Gorilla.

Enver Loke and Rodney Nikkels founded CHOCOLATE MAKERS in Amsterdam in 2011.
They make chocolate bars from cocoa beans from Peru, Dominican Republic and Congo - Awajún, Tres Hombres and Gorilla.


2018 2019 2019 2019 2019
2019 2020

HOME