NIZOZEMÍ - the NETHERLANDS
C1000 - Amersfoort
Čokoládové obaly z čokoládových tabulek vyrobených pro obchody C1000.
Chocolate wrappers from chocolate bars made for C1000 stores.

2004 2006 2008 2009 2010
2010 2010 2012 2013

BRINK
HOME