NÌMECKO - GERMANY
Firma Handelshaus ALDEN (pøejmenována na ROTSTERN roku 2004) vyrábí èokoládové tabulky Rotstern od roku 1998.
Èokoládovna  ARGENTA patøila firmì Friedel od poèátku 90. let až do roku 2002. Nedávno obnovila výrobu èokolády tradièních východonìmeckých znaèek Argenta a Elbflorenz.
Handelshaus ALDEN (renamed ROTSTERN in 2004) has been producing Rotstern chocolate bars since 1998.
Chocolate factory ARGENTA belonged to Friedel since early 90´s till 2002. Recently they restarted chocolate production with traditional eastgerman brands Argenta and Elbflorenz.


Handelshaus ALDEN - Sülzenbrücken
2002
 Handelshaus ALDEN - Sülzenbrücken
2003
 Handelshaus ALDEN - Thörey
2004
ROTSTERN - Thörey
2005
ROTSTERN - Thörey
2005
ROTSTERN - Thörey
2005
ROTSTERN - Thörey
2005
ROTSTERN - Thörey
2006
ARGENTA Schokoladenmanufaktur - Weißenfels 
2007
ARGENTA Schokoladenmanufaktur - Weißenfels
2009
ARGENTA Schokoladenmanufaktur - Weißenfels
2009
ARGENTA Schokoladenmanufaktur - Weißenfels
2012
ARGENTA Schokoladenmanufaktur - Weißenfels
2013
ARGENTA Schokoladenmanufaktur - Weißenfels
2015
ARGENTA Schokoladenmanufaktur - Weißenfels
2016
ARGENTA Schokoladenmanufaktur - Weißenfels
2017


Dr. WINDECKER
HOME