NÌMECKO - GERMANY
Èokoládové obaly z èokoládových tabulek vyrobených pro spoleènost Interchoc/Sügro znaèek Kessi, Sügro, Arosa, Conchita.
Chocolate wrappers from chocolate bars made for company Interchoc/Sügro with brands Kessi, Sügro, Arosa, Conchita.

 


INTERCHOC Süsswaren Vertriebs - Krefeld
60´s
INTERCHOC Süsswaren Vertriebs - Krefeld
60´s
INTERCHOC Süsswaren Vertriebs - Krefeld
60´s
INTERCHOC Süsswaren Vertriebs - Krefeld
60´s
INTERCHOC Süsswaren Vertriebs - Krefeld
60´s
INTERCHOC Süsswaren Vertriebs - Krefeld
60´s
INTERCHOC Süsswaren Vertriebs - Krefeld
60´s
INTERCHOC Süsswaren Vertriebs - Hagen
about 1970
SÜGRO - INTERCHOC - Hagen
70´s
SÜGRO - INTERCHOC - Hagen
70´s
 
SÜGRO - INTERCHOC - Hagen
70´s
SÜGRO - INTERCHOC - Hagen
70´s
SÜGRO - INTERCHOC - Hagen
70´s
SÜGRO - Hagen
about 1990
 

 
WIHA V.
HOME