NĚMECKO - GERMANY
NORMA - Nürnberg
Čokoládové obaly z čokolád vyrobených pro obchody Norma značek Traumsiegel, Vanessa, Bonetta, Excelsior.
Chocolate wrappers from chocolate bars made for Norma stores with brands Traumsiegel, Vanessa, Bonetta, Excelsior.


1996
2004
 2006
2007 2007
2007 2008 2009 2009 2012

2012


NIEDEREGGER
HOME