NĚMECKO - GERMANY
SAROTTI - Berlin
Obaly od čokolád Sarotti od roku 2011.
Chocolate wrappers Sarotti since 2011.


2011 2011 2011 2011 2011

2011 2011 2011 2011 2011
2011 2012 2012 2012 2012
   
2012 2012 2012 2013


2013 2013 2013 2014 2014
2014 2015 2015 2016 2016
2016 2016 2016 2017 2017
2017 2018 2019 2019 2019SAROTTI X.
HOME