NĚMECKO - GERMANY
SAROTTI - Berlin
Obaly od čokolád Sarotti od roku 2011.
Chocolate wrappers Sarotti since 2011.


2011 2011 2011 2011 2011
2011 2011 2011 2011 2011
2011 2012 2012 2012 2012
     
2012 2012 2012 2013 2013


2013 2013 2014 2014 2014
2015SAROTTI X.
HOME