NĚMECKO - GERMANY
SAROTTI - Berlin
Pekař Hugo Hoffman založil čokoládovnu SAROTTI  roku 1868 v berlínské Mohren Straße. Obchod s cukrovinkami Felix & Sarotti byl převzat roku 1878.
V meziválečné období vlastnila také továrnu v dnešním Gdaňsku (Danzig). 
Švýcarská firma Nestlé získala většinu v Sarotti roku 1929. Firma Sarotti tím převzala  čokoládovnu Nestlé  v Hattersheimu.
Čokolády značek Cailler, Kohler a Peter vyráběla firma Sarotti až do 70. let.
Koncem 90. let se firma Nestlé rozhodla zaměřit na globální značky a firma Sarotti byla odprodána Stollwercku roku 1998.
Baker Hugo Hoffman founded company SAROTTI in 1868 in Berlin in Mohren street. Confectionery store Felix & Sarotti was taken over in 1878. 
Among world wars Sarotti owned also chocolate factory in Gdansk - Danzig. 

Swiss company NESTLÉ acquired majority in Sarotti in 1929 and Sarotti took over Nestlé chocolate factory in Hattersheim where chocolates Cailler, Kohler and Peter were produced till 70´s. 
Nestlé decided to focus at global brands in late 90´s so Sarotti was sold to Stollwerck in 1998.


 
50´s 50´s 50´s about 1960
about 1960

50´s 50´s 50´s 50´s
60´s

60´s
60´s
60´s
60´s 60´s

60´s
60´s
60´s 60´s 60´s
60´s 60´s 60´s
60´s
about 1970
60´s
60´s
60´s
60´s
70´s
70´s 70´s

 
 
SAROTTI - CAILLER
HOME