NÌMECKO - GERMANY
RÜBEZAHL KOCH J. Cersovsky - Dettingen/Teck
Josef Cersovsky otevøel obchod s cukrovinkami Rübezahl v Plochingenu roku 1949. Firma se pøestìhovala do Dettingenu v roce1967 a zamìøila se na vırobu èokoládovıch figurek.
Rübezahl pøevzal cukrovinkáøskou firmu Koch roku 1989
.
Rübezahl Kochvyrábí od roku 1994 èokoládu s rıží Sun Rice a licenèní èokolády s lentilkami Magical chocolate.
Rübezahl pøevzal znaèku Gubor v roce 2008.
Josef Cersovsky opened sweet shop Rübezahl in Plochingen in 1949. Company moved to Dettingen in 1967 and Rübezahl focused on hollow chocolate figures.
Rübezahl acquired confectionery company Koch in 1989
.
Rübezahl Koch produces chocolates with puffed rice Sun Rice since 1994 and licensed chocolates with lentils Magical chocolate.
Rübezahl acquired Gubor brand in 2008.

RÜBEZAHL KOCH - Dettingen/Teck
1995
RÜBEZAHL KOCH - Dettingen/Teck
2000
RÜBEZAHL Schokoladen - Dettingen/Teck
2005
RÜBEZAHL Schokoladen - Dettingen/Teck
2006
RÜBEZAHL KOCH - Dettingen/Teck
2007
RÜBEZAHL Schokoladen - Dettingen/Teck
2008
RÜBEZAHL Schokoladen - Dettingen/Teck
2011
RÜBEZAHL Schokoladen - Dettingen/Teck
2012
RÜBEZAHL Schokoladen - Dettingen/Teck
2013
RÜBEZAHL Schokoladen - Dettingen/Teck
2013
RÜBEZAHL Schokoladen - Dettingen/Teck
2013
RÜBEZAHL Schokoladen - Dettingen/Teck
2014
RÜBEZAHL Schokoladen - Dettingen/Teck
2014
RÜBEZAHL Schokoladen - Dettingen/Teck
2014
RÜBEZAHL Schokoladen - Dettingen/Teck
2014
RÜBEZAHL Schokoladen - Dettingen/Teck
2015
RÜBEZAHL Schokoladen - Dettingen/Teck
2015


ROSSMANN
HOME