NĚMECKO - GERMANY
SHOKOCROWN - Unkel
Firma SHOKOCROWN vyrábí 50g čokoládové tyčinky Shokomonk od roku 2006.
Company SHOKOCROWN has been made 50g chocolate bars Shokomonk since 2006.


2006
2006 2006
2008
2012
2012 2012 2012 2012 2012
2014 2016 2016 2016 2016
2016 2016 2017 2017 2017
2017 2017 2018 2018 2018
2018 2018 2018


SCHWERMER
HOME