NĚMECKO - GERMANY
HOSTA - Stimpfach
Firma HOSTA převzala čokoladovnu Karl ROLLE roku 1980. Čokoládovna Rolle vyráběla 200g čokoládu plněnou kokosovým krémem, čokoládu s rýží Nippon a plněné ovocné čokolády. Firma používala i značku Haaf, Rolle zřejmě v minulosti převzal tuto čokoádovnu z Heidelbergu.
Továrna v Eggenfeldenu ukončila výrobu roku 1997.
Skupina HOSTA získala v minulosti také čokoládovnu ROXY a používá také značku Grothe.
Chocolate factory Karl Rolle was acquired by Hosta in 1980. Rolle manufactured 200g coconut chocolate, rice chocolate Nippon and filled chocolates with fruit flavours. They also use brand Haaf - Rolle probably acquired this company from Heidelberg in past.
Factory in Eggenfelden was closed down in 1997.
 
HOSTA acquired also chocolate company ROXY and uses also brand Grothe.


GROTHE - Hagen
70´s
Franz HAAF - Heidelberg
50´s
Franz HAAF - Heidelberg
50´s
Franz HAAF - Heidelberg
60´s
Franz HAAF - Heidelberg
about 1980
Karl ROLLE - Eggenfelden
30´s -50´s ?
Karl ROLLE - Eggenfelden
50´s ?
Karl ROLLE - Eggenfelden
50´s ?
Karl ROLLE - Eggenfelden
1962
Karl ROLLE - Eggenfelden
about 1960
Karl ROLLE - Eggenfelden
about 1960
Karl ROLLE - Eggenfelden
about 1965
Karl ROLLE - Eggenfelden
about 1965
Karl ROLLE - Eggenfelden
about 1970
ROLLE - Eggenfelden
about 1970

ROLLE - Eggenfelden
about 1980
ROXY - München
50´s ?
ROXY - München
about 1960
ROXY - Berlin
about 1980


EDELHOF
HOME