NĚMECKO - GERMANY
Bremer Chocolade-fabrik HACHEZ - Bremen
HACHEZ také vyrábí minitabulky s různými motivy: velikonoce, dinosauři, města světa, turistické zajímavosti...
Pět obalů z roku 2002 bylo z výstavy čokolády brémského Übersee-museum, která skončila 30. března 2003.
HACHEZ produce also small bars for hotels or with many interesting motives - easters, dinosaurs, cities, seesights...
Five wrappers (2002) were from chocolate exhibition of Übersee-museum  of Bremen which ended on 30th March 2003.

 
70´s
80´s
90´s
90´s
90´s
90´s
90´s
1998
1998
1998
1998
1998
90´s
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2005
2005
 
2011 2011  2014 2015  2016
   
2016  2016  2016 2018 2018
2018 2018 2019


HACHEZ II.
HOME