NÌMECKO - GERMANY
 GUBOR - Münstertal, Mülheim
V roce 2003 byla továrna v Mülheimu uzavøena a výroba pøesunuta do Norderstedtu.
Znaèku GUBOR vlastnila v letech 2005 - 2008 obchodní firma Genuport, v dubnu 2008 ji pøevzala firma RÜBEZAHL KOCH.
Factory in Müllheim was closed and production  moved  to Norderstedt in 2003.
GUBOR brand was owned by Genuport since Juli 2005 to February 2008 when Barry Callebaut bought Gubor back.
RÜBEZAHL KOCH purchased brand Gubor in April 2008.

 
GUBOR - Münstertal
80´s
GUBOR - Münstertal
80´s
GUBOR - Münstertal
80´s
GUBOR - Münstertal
80´s
GUBOR - Münstertal
80´s
GUBOR - Münstertal
80´s
GUBOR - Münstertal
80´s
GUBOR - Münstertal
80´s
GUBOR - Müllheim
about 1990
GUBOR - Müllheim
about 1990
GUBOR - Müllheim
about 1995
GUBOR - Müllheim
about 1995
GUBOR - Müllheim
1995
GUBOR - Müllheim
1998
GUBOR - Müllheim
1998
GUBOR - Müllheim
about 1995
GUBOR - Müllheim
about 1997
GUBOR - Müllheim
2001
GUBOR - Müllheim
2003
GUBOR - Müllheim
2004
GUBOR - Müllheim
2004
GUBOR - Köln
2004
GUBOR - Köln
2005
GUBOR - Köln
2005
GUBOR - Köln
2005
GUBOR - Norderstedt
2007
GUBOR - Norderstedt
2007
GUBOR - Norderstedt
2007
GUBOR - Norderstedt
2007

 
GUBOR I.
HOME