NĚMECKO - GERMANY
EZA Fairer Handel (Austria)
Čokoládové obaly z čokoládových tabulek a tyčinek vyrobených pro rakouskou fairtrade společnost EZA. 
Chocolate wrappers from chocolate bars made for austrian fairtrade company EZA.1997 1999 2005 2007 2008


2009 2010 2010 2011 2012
   
2012 2012 2012  2015  2016
2016 2017 2020 2020


EILLES
HOME