NDR - GDR
VEB Thüringer Schokoladenwerke - Saalfeld/Saale
Berlínská firma MAUXION zakoupila roku 1901 starý mlýn v Saalfeldu a po první svìtové válce na jeho místì postavila novou moderní továrnu na èokoládu. 
Bìhem války se zde vyrábìly polévky, likéry apod. Po znárodnìní roku 1948 se obnovila výroba èokolády. 
Roku 1954 byla firma pøejmenována na ROTSTERN a roku 1966 se spolu s firmou BERGGOLD z Pössnecku stala souèástí Durynských èokoládoven. 
Továrna byla roku 1992 privatizována firmou Stollwerck.
Company MAUXION from Berlin bought old mill in Saalfeld in 1901. New chocolate factory was built here after world war I. 
During world war II. chocolate production was stopped and other products as soaps or spirits were produced. 
Chocolate producion was refreshed in 1948 after nationalisation of factory. The name of factory was changed to ROTSTERN in 1954 and became part of Thüringer Schokoladewerke in 1966. Chocolate company Stollwerck bought factory in Saalfeld in 1992.
VVB der Süsswaren Industrie Werk MAUXION - Saalfeld/Saale
about 1953
VEB Süsswarenfabrik MAUXION - Saalfeld/Saale
about 1953
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1956
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1958
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1961
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1961
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1962
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1963
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1963
about 1965
about 1965 about 1965 about 1965 about 1965
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1965
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1965
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1963
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1964
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1965
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
about 1960
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
about 1960
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1965
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1965
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1965
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1965

about 1965
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1962
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1963
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1963
VEB Süsswarenfabrik ROTSTERN
1964
about 1965


HOME