ITÁLIE - ITALY
ICAM - Lecco
Čokoládové obaly firmy Icam od roku 2006. ICAM vyrábí řadu čokoládových tabulek Vaniny či bio čokolády značky Go*Do.
Chocolate wrappers Icam from 2006 till now. ICAM produces range of chocolate bars Vanini, organic chocolate bars Go*Do.2006
2007
2007
2008
2008
2008
2009
 2009
2009
2015

2015  2015
2015
 2015
2015 
2016 2016 2017 2018 2018
2019 2020 2020


ICAM I.
HOME