FRANCIE - FRANCE 
Jean Saintoin měl v Orléans cukrářství od roku 1760. Čokoládovna byla postavena roku 1833.
Čokoládovna v Sedanu byla založena roku 1899 a značka TURENNE byla poprvé použita roku 1904. Vlastníci továrny se měnili velmi často a nakonec firma roku 1969 zanikla . Isabelle a Jean-Thierry Lechein obnovili značku Turenne v roce 2011.
Belgian společnost VICTORIA vyráběla čokoládu také ve Francii (značka Blanca) a Holandsku.
Čokoládovna VINAY byla založena v Ivry zřejmě kolem roku 1900 ? a byla v provozu nejméně do padesátých let. Budova čokoládovny byla zbourána roku 1977.
Leon VOISIN otevřel první obchod s kávou a čajemv Lyonu roku 1897. Po konci první světové války Leon Voisin otevřel továrnu na kávu, kde začala i výroba čokolády.
Jean Saintoin founded confectionery in Orléans in 1760. Chocolate factory was built in 1833.
Chocolate factory in Sedan was established in 1899 and brand TURENNE was launched in 1904. Owners of factory changed very often and finally it was closed down in 1969. Isabelle and Jean-Thierry Lechein relaunched the brand Turenne in 2011.
Belgian company VICTORIA produced chocolates also in France (brand Blanca) and Holland.
Chocolate factory VINAY was established in Ivry probably in 1900 ? and worked at least until 1950´s. Factory building was demolished in 1977.
Leon VOISIN opened first coffee and tea shop in Lyon in 1897. After first world war Leon Voisin opened coffee factory where production of coffee and also chocolate started.

 
 

Chocolaterie SAINT EUTROPE - Saint Jean D´Angely
20´s
Chocolaterie-Confiserie SAINT JACQUES - Tourcoing
30´s
Chocolaterie-Confiserie SAINT JACQUES - Tourcoing
30´s
Chocolat SAINTOIN - Orléans
1910´s ?
Chocolat SALVOR - Paris
50´s

SAVEURS & NATURE - L´Herbergement
2008
Chocolat de la SAVOIE 
30´s
SAVOIR FAIRE De France - Versailles
2005
SEXSA SALAVIN - Paris
about 1980
S.F.N.G.R. - Paris
70´s
SIAMNA - Nantes
50´s
SIAMNA - Nantes
50´s
Chocolat SOBRAL
30´s
Chocolat STANISLAS - Nancy
30´s
STOLLWERCK (Germany)
2009
Chocolaterie du SUD-EST - Marseille
30´s
TALENCIA - Talence
1920´s
 Chocolat THOMAS - Lille
1920´s
TIMBREX
1929
TISCA - Paris
30´s
TURENNE Nouvelle Chocolaterie - Sedan
1930´s
UNICO
30´s
Le Chocolat VICTORIA - Boulogne -s/Seine
50´s
VIGORIA - Villefranche
30´s
VINAY - Paris, Le Mans
50´s
VLAEMINCK - Bordeaux
50´s
VOISIN - Lyon
30´s
VOISIN - Lyon
50´s
VOISIN - Lyon
50´s
VOISIN - Lyon 
1997
R. VOLAIRE - Paris
30´s
Chocolaterie YVOURS - Lyon
50´s
Chocolaterie YVOURS - Lyon
60´s

 
FRANCE VII.
HOME