FRANCIE - FRANCE
CÉMOI - Perpignan
Félix Cartier-Millon koupil èokoládovnu Cémoi v Grenoble roku 1920.  Firmì se v šedesátých letech pøíliš nevedlo a v roce 1968 krachovala. Znaèku Cémoi koupila firma Pupier a spolu s ní se znaèka Cémoi dostala k firmì Cantalou roku 1981.
Félix Cartier-Millon bought chocolate factory Cémoi in Grenoble in 1920. Bussiness of Cemoi went bad in 1960´s and company bankrupt in 1968. The brand Cémoi was sold to Pupier in 1970´s and acquired by Cantalou in 1981.


Chocolat DAUPHIN - Grenoble
30´s
CÉMOI - Grenoble
30´s
CÉMOI - Grenoble
30´s
CÉMOI - Grenoble
50´s
CÉMOI - Grenoble
50´s
CÉMOI - Grenoble
60´s
CÉMOI - Grenoble
60´s
CÉMOI - Grenoble
60´s
CÉMOI - Grenoble
60´s
CÉMOI - Grenoble
60´s
   
CÉMOI - Grenoble
70´s
CÉMOI - Grenoble
70´s
 CÉMOI - Tours
late 70´s
   

 
DIPA CANTALOU
HOME