SLOVENSKO - SLOVAKIA 
Čokolatiér Peter Ďurai vyrábí ručně čokoládu v Žilině.
Česká firma Čoko Bonbon přesunula výrobu do slovenského Šaštína roku 2007. Výrábí zde několik čokoládových tabulek bez cukru značky Caloria.
Čokoládovna Figaro z Trnava se stala součástí IDC Holding. Kromě jiných čokoládových výrobků vyrábí Banány v čokoládě.
Jan Pachl založil čokoládovnu JA-PA v Čadci v roce 1947 po znárodnění své pražské čokoládovny Rupa. Po únorovém převratu byla znárodněna i JA-PA a kolem roku 1950 zanikla.
Čokoládovna Deva byla zakoupena belgickou firmou Leonidas a stále vyrábí několik druhů tyčinek Deva.
Chocolatier Peter Ďurai produces handmade chocolates in Žilina.
Czech company Čoko Bonbon moved production to Šaštín in 2007. They make few sugarfree chocolate with brand Caloria there.
Chocolate factory Figaro from Trnava became part of IDC Holding. Among other chocolate products they make chocolate banana bars.
Jan Pachl set up chocolate factory JA-PA in 1947 when his prague chocolate factory Rupa was nationalized. However also JA-PA factory was nationalized and closed down in about 1950.
Chocolate factory Deva was purchased by belgian Leonidas and they still make couple of Deva chocolate bars.

 


ALPHA Chocolate DP - Žilina
2011
ALPHA Chocolate DP - Žilina
2012
ČOKOBONBON - Šaštín - Stráže
2009
ČOKOBONBON - Šaštín - Stráže
2015
ČOKODAR - Ražňany
2019
EVA - Nižný Hrušov
2015
EVA - Nižný Hrušov
2015
EVA - Nižný Hrušov
2015
HAPPY LIFE - Bytča
2018
HAPPY LIFE - Bytča
2019

HAPPY LIFE - Bytča
2019
CHOCO SUC Partner - Trebišov
2013
CHOCO SUC Partner - Trebišov
2016
CHOCO SUC Partner - Trebišov
2016
IDC Holding - Trnava
1999
IDC Holding - Trnava
2000
IDC Holding - Trnava
2001
IDC Holding - Trnava
2000
IDC Holding - Trnava
2003
IDC Holding - Trnava
2006
IDC Holding - Trnava
2010
IDC Holding - Trnava
2011
IDC Holding - Trnava
2013
IDC Holding - Trnava
2013
IDC Holding - Trnava
2017
IDC Holding - Trnava
2020
IDC Holding - Trnava
2020
JA-PA - Čadca
1948
KAKAW (CHOPOLLEN) - Bratislava
2020
KAKAW (CHOPOLLEN) - Bratislava
2020
KATALIN PAPP VARGHA-CHOCOMAZE - Komárno
2017
LEONIDAS - Trebišov
2003
LEONIDAS - Trebišov
2004
LEONIDAS - Trebišov
2004
MAX SPORT - Bratislava
2018
MAX SPORT - Bratislava
2018
RAMI Chocolate
2018


LYRA
HOME