ČESKO - CZECHIA
František BAČÍK - Čokoládovna Troubelice
Čokoládovna Troubelice vyrábí od roku 2013 čokoládu z ekvádorských kakaových bobů, zpočátku pod značkou Franko. 

Čokoládovna Troubelice produces chocolate bars from ecuadorian cocoa beans since 2013, initially under brand Franko. 2014
2014
 2014
 2014 2014

2015 2015 2015 2015 2015
 2015 2016 2016 2017 2017
2017 2018 2018 2018 2018
2018 2018 2018 2019 2019
2019 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020
2020 2020


MÍŠINA ČOKOLÁDA
HOME