ČESKO - CZECHIA
CHOCO CAFÉ - Praha
Pražská kavárna CHOCO CAFÉ vyrábí a prodává od roku 2013 čokoládové tabulky v krásných obalech.


Prague cafe CHOCO CAFÉ has been producing own chocolate bars in beautiful wrappers since 2013.


2013 2013 2014 2014 2015

2015 2015 2015 2015 2016
2016 2017 2017 2017 2018
2018 2018 2020 2020 2020

2020 2020 2020 2020 2020

2020 2020 2020 2020


ČOKO KLASIK
HOME