ČESKOSLOVENSKO - CZECHOSLOVAKIA
PRAŽSKÉ ČOKOLÁDOVNY - Modřany
Firma ORION byla založena Františkem Maršnerem roku 1891. Maršner se narodil roku 1857 v Buštěhradě. Roku 1879 se stal majitelem koloniálního obchodu na Kladně. Po neúspěchu tohoto podnikání začal roku 1884 vydávat Obchodní listy a časopis Český Lloyd. Roku 1886 začala jeho manžeka Albína vyrábět levné orientální cukrovinky a měla úspěch. 
Roku 1891 společně založili První českou továrnu na orientální cukrovinky a čokoládu A. Maršner. Firma dobře prosperovala a brzy se zařadila mezi největší cukrovinkářské podniky v Rakousku-Uhersku. Roku 1901 se firma stala akciovou společností. Maršner odešel roku 1912 z vedení firmy a o 5 let později zemřel. 
Roku 1928 získala firma svůj dnešní název ORION. Po roce 1945 byly pražské znárodněné firmy sdruženy do Pražských čokoládoven a výroba byla časem koncentrována v továrně firmy Rupa v Modřanech.
ORION was founded by František Maršner in 1891. Maršner was born in Buštěhrad in year 1857. He owned grocery store in Kladno since 1879 but he didn´t succeded in this bussiness so he started to publish newspaper Obchodní listy and magasin Český Lloyd. His wife Albína begun to manufacture cheap oriental candies and she had success.
They established "První česká továrna na orientální cukrovinky a čokoládu A. Maršner" (First czech factory for manufacturing oriental candies and chocolate ) in 1891. 
Company became one of the largest producers of candies and chocolate in austro-hungarian empire. 
In 1928 company name has changed ORION. All chocolate factories in Prague were united into Pražské čokoládovny after 1945 and production was concentrated to factory of Rupa in Modřany.

 
about 1950 50´s 50´s 50´s 50´s

             
50´s about 1950 50´s about 1955 about 1955
 
about 1955 about 1955  about 1955 about 1955 about 1957
       
50´s        

 
MARYŠA
HOME